Diensten

Elektrotechnisch tekenen

Duidelijke en overzichtelijke plattegronden, de bijbehorende kastschema’s, blokschema’s en detailtekeningen zijn voor de goede uitvoering van elektrotechnische projecten van groot belang. Farid Technical HR verzorgt het complete tekenpakket van alle voorkomende elektrotechnische installaties vanaf het ontwerp tot aan de revisie of delen hiervan. Dit kan zelfstandig of onder leiding van een werkvoorbereider / projectleider van het desbetreffende project of deelproject. Wij zijn gespecialiseerd in het werken met het tekenpakket Autocad en Eplan P8, See Electrical (CADDY++) . Het uitwerken van bestektekeningen tot gecoördineerde werktekeningen, zoals plattegronden, sparingstekeningen, instorttekeningen, kastschema’s, blokschema’s en detailtekeningen behoort tot ons werkterrein. Dit alles gebeurt in projectteams op het kantoor van de opdrachtgever.
Werkvoorbereiding / Engineering


Als een elektrotechnisch project optimaal is voorbereid zal de uitvoering hiervan een stuk soepeler verlopen. De werkvoorbereider /engineer is een belangrijke spil in het projectteam. Hij is de schakel tussen de tekenaar, projectleider en de uitvoering. Farid Technical HR verzorgt op het kantoor van de opdrachtgever de totale voorbereiding / engineering van complete projecten of delen hiervan. Hierbij kunt u denken aan het berekenen (lichtberekeningen, kabelberekeningen etc.) en uitvoeringsgereed maken van elektrotechnische installaties, het calculeren en offreren van het meer- en minderwerk, het bewaken van de planning en de voortgang tijdens de uitvoering. Tevens onderhouden wij de contacten met de opdrachtgever, aannemer en nevenaannemers. Verder zijn wij nauw betrokken bij de goedkeuringsprocedures met betrekking tot de opdrachtgever, instanties en (nuts)bedrijven. Wij werken in het projectteam onder leiding van de projectleider. Tevens begeleiden wij de tekenkamerwerkzaamheden en waar nodig de montageleider bij de uitvoering van het project.
Elektrotechnisch tekenen / Werkvoorbereiding / Engineering


Vaak is er vraag naar een medewerker die de functie van elektrotechnisch tekenaar en elektrotechnisch werkvoorbereider kan combineren. Met andere woorden iemand die in staat is om zijn ideeën vanuit het ontwerp gelijk om te zetten naar elektrotechnische tekeningen. Het voordeel hiervan is dat het tijdsbesparend en dus ook kostenbesparend werkt. Dit behoort ook tot de mogelijkheden binnen Farid Technical HR.
Projectleiding


De projectleider is de eindverantwoordelijke voor het desbetreffende project. Een functie waarin een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel aanwezig moet zijn. Als projectleider of junior projectleider bewaakt Farid Technical HR voortdurend de kwaliteit, voortgang en het budget van het project. Daarbij behoort de technische, financiële en organisatorische verantwoordelijkheid voor het complete traject. Tevens stemmen wij de wensen in overleg met de klant af. Wij verzorgen de planning en behartigen de belangen van de opdrachtgever bij bouw- en beleidsvergaderingen. In ons werk zoekt Farid Technical HR naar een goede teamsfeer en coachen wij teamleden waar nodig. Met de opdrachtgevers en andere betrokken partijen onderhouden wij nauwe contacten.